cysensic shape

Expertní nástroj pro řízení firemní kyberbezpečnosti

Rozumné a efektivní řízení kybernetické bezpečnosti pro organizace všech velikostí a jejich skupiny. Předcházení škodám, ochrana majetku a kontinuity podnikání. Prokazatelná compliance a udržení důvěry se zákazníky a partnery.

kruh
cysensic shape
nástroj cysensic ilustrační fotografie
cysensic shape
cysensic shape

Proč cysensic

Efektivní řízení kybernetické bezpečnosti představuje stále důležitější úkol. V organizacích je zásadní pro předcházení materiálním škodám i reputační újmě, zabezpečení kontinuity podnikání a udržení důvěry se zákazníky a partnery.

Nástroj cysensic pomáhá organizacím zajistit racionální, smysluplnou a nákladově příznivou úroveň kybernetické bezpečnosti podle tržních a odvětvových best practices a legislativních požadavků.

cysensic shape
cysensic shape
nástroj cysensic ilustrační fotografie

Hlavní přínosy

Udržujte stav Vaší kyberbezpečnosti aktuální a ve shodě s požadavky právních norem a bezpečnostních metodik.

Racionální přístup ke compliance

Požadavky legislativy a bezpečnostních metodik na jednom místě, srozumitelně a přehledně dle typu Vaší organizace a složitosti její činnosti. cysensic na základě realistické analýzy hrozeb identifikuje skutečná rizika a doporučí rozumná nápravná opatření na míru Vaší společnosti.

Důraz na jednoduchost

Bezpečnostní normy jsou složité, ale cysensic Vás jimi provede nejsnazší cestou, s důrazem na podstatné a důležité. Jednoduchý nástroj pro komunikaci, sdílení informací a dokumentů a vtažení ostatních klíčových osob ve Vaší organizaci „do procesu“.

Dokonalý přehled

Podstatné informace v snadno pochopitelné struktuře, dostupné on-line všem, kteří je potřebují. Spravujte celý svůj bezpečnostní ekosystém na jednom místě – od společností ve skupině po jednotlivé články dodavatelských řetězců.

Automatizace a AI

Automatizace procesů a opakovaných úloh (sběr a příprava dat pro audity, reporting, administrace a konsolidace dokumentace ad.), která snižuje jejich časovou náročnost a umožňuje soustředit se na podstatné. AI roboty pro vyhledávání a analýzu informací, přípravu reportů a zavádění opatření, které se přizpůsobují prostředí organizace a reagují na aktuální bezpečnostní expozici.

Přístup k expertíze

cysensic je Váš praktický průvodce oblastí kybernetické bezpečnosti. Zpřístupňuje schopnosti, znalosti a zkušenosti předních odborníků v oboru. Hlídá bezpečnost Vaší organizace v kyberprostoru a upozorní, když informace uniknou na internet, deep web a darknet.

Moduly

Nástroj cysensic je rozdělen do 10 funkčních modulů, které na sebe navzájem navazují.

ANALYST

Srozumitelný průvodce požadavky bezpečnostních norem a metodik. Umožňuje organizaci provádět řízené sebehodnocení stavu kybernetické bezpečnosti a compliance.

ARCHITECT

Projekční modul pro identifikaci, řízení a monitoring nápravných a bezpečnostních opatření identifikovaných v analýze rizik.

INSPECTOR

Integrovaný OSINT nástroj pro analýzu rizikové expozice organizace na internetu, deep webu a darknetu.

INVESTIGATOR

Analytický modul pro automatické vyhledávání informací o třetích stranách.

DATA VAULT

Modul pro dlouhodobé bezpečné uchování, sdílení a distribuci informací, dokumentů a dalšího obsahu v rámci celého nástroje.

RESPONDER

Integrovaný nástroj pro řízení a dokumentaci bezpečnostních událostí a incidentů a komunikační brána pro včasné hlášení bezpečnostních incidentů.

WATCHDOG

Modul pro intuitivní řízení bezpečnostního ekosystému organizace, podřízených složek, dodavatelů a jejich řetězců.

AUDITOR

Modul pro přípravu a automatizaci interních či externích auditů kybernetické bezpečnosti i auditů vyžádaných třetí stranou.

SCHOLAR

Integrovaná platforma pro vzdělávání pracovníků v kybernetické bezpečnosti a příbuzných oblastech.

E-SHOP

Modul pro přístup k prémiovým službám, dokumentaci a obsahu.

Kontaktujte nás pro představení nástroje cysensic

Expertní nástroj pro řízení kybernetické bezpečnosti